Privacy

1. Algemeen

Kurisotofa.be hecht belang aan de privacy van de gebruiker. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. De persoonsgegevens die Kurisotofa.be verzamelt (bvb. bij registratie op de website of de nieuwsbrief), vallen onder toepassing van artikel 4, paragraaf 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct marketing kan aangewend worden. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.

2. Recht op inzage

Conform de wet van 8 december 1992 m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kurisotofa.be, Ter Lindenstraat 31, 8792 Desselgem, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

3. Log-bestanden

Kurisotofa.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het type internetbrowser, IP-adres of het besturingsprogramma van de gebruiker, of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar deze website geleid werd, of waarlangs de gebruiker deze verlaat. Deze gegevens worden verzameld in zogenaamde 'log-bestanden', en zullen door Kurisotofa.be gebruikt worden om deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

4. Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', zijnde kleine stukjes informatie die door deze website naar de internetbrowser van de gebruiker gestuurd worden teneinde terugkerende bezoekers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden.
Kurisotofa.be behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken om de gebruiker een gepersonaliseerde versie van deze website aan te bieden. Deze cookies worden echter niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.
Het staat de gebruiker vrij om het gebruik van deze cookies uit te schakelen, of om deze nadien van de harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw internetbrowser. Het is mogelijk dat de gebruiker in dat geval bepaalde onderdelen van deze website niet of slechts gedeeltelijk kan raadplegen en/of gebruiken.